Faxas första kull


Broadlaw Warren

Masterkey's Fix Faxa

M. Fax Wissla
ägare uppfödarna och Annika Strömberg

M. Fax Wittra omärkt
ägare Tor Iljar

M. Fax Wiska
ägare Helena o Mats Närling

© www.masterkeys.se