Fixas andra kull

Fader Dopping

Duvkullans Dopping,  äg. Britt Sandahl
Moder Fixa

S(j)JCH Moormans Caledonian Ale, äg Micke & Karina 


M. Call up Gaia "Gaia",  
äg. Helen Kalla och uppfödarna

M. Call up Izi "Izi", 
äg Ulrika Eberhard

M. Call up Lova "Lova" 
äg. Anna Hänninen

M. Call up Wanda at Moor "Wanda" 
äg. Janne Lagg

M. Call up Pinnen "Pinnen" 
äg Mats Gustavsson

M. Call up Knuff "Knuff" 
äg Alf Nordlund

M. Call up Rocky "Rocky" 
äg Elisa Forsman

© www.masterkeys.se